Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 3/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 3/2018

Innowacje medyczne w Polsce to kwestia, jaką poruszamy zarówno w "Rozmowie miesiąca" z prof. Markiem Gzikiem, jak i "Temacie numeru" marcowego wydania "OPM". Ponadto, w numerze m.in. charakteryzujemy metody endoskopowe stosowane w otolaryngologii, endoskopowe narzędzia chirurgiczne, możliwości zastosowania TK i MR w obrazowianiu serca.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowoczesny sprzęt dl komfortu pacjenta, nowy angiograf w Mielcu, aparatura monitorująca, aparatura ergospirometryczna, konferencje radiologiczne.

ROZMOWA MIESIĄCA

Czas na polskie innowacje medyczne

Rozmowa z prof. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej, kierownikiem Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej

TEMAT NUMERU

Wydatki na inwestycje i nowe technologie medyczne w Polsce

Innowacje i nowe technologie medyczne, poza oddziaływaniem na wzrost wydatków w ochronie zdrowia i podniesieniem jakości świadczeń oraz komfortu opieki pacjentów, pozwalają także na poprawę poziomu efektywności kosztowej. A ta jest kluczem i podstawą do wydajnego systemu ochrony zdrowia.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

MR i TK jako nowoczesne techniki obrazowania serca

Przydatność echokardiografii w ocenie naczyń wieńcowych i żywotności mięśnia sercowego jest bardzo ograniczona. Dlatego też tak istotne jest poszukiwanie nieinwazyjnych metod diagnostyki obrazowej, zdolnych sprostać tym wymaganiom.

Kompleksowa koordynowana opieka po zawale serca - ocena programu KOS-zawał

KOS-zawał to jeden z najbardziej oczekiwanych programów leczenia i opieki nad pacjentami po przebytym incydencie sercowym. Program ten, zbudowany w oparciu o nielimitowane świadczenia opieki pozawałowej, obejmuje roczne wsparcie w leczeniu pacjentów. KOS wchodzi jednak w życie bardzo powoli – stanowczo za wolno, jeśli chodzi o liczbę pacjentów, którzy takich świadczeń i opieki potrzebują.

Rynek wyrobów medycznych 2018-2020 r. z perspektywy przemysłu

Rozmowa z Wojciechem Szefke, prezesem Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

Monitory medyczne - coraz wyższa jakość obrazowania

Monitory stosowane w medycynie to coraz bardziej zaawansowane urządzenia. Muszą one swoją klasą nadążać za coraz szybciej postępującym rozwojem technologii wykorzystywanej w aparaturze służącej diagnostyce obrazowej.

Narzędzia endoskopowe w chirurgii i ich zastosowanie

Narzędzia endoskopowe obejmują szeroką gamę wyrobów medycznych i są wykorzystywane w różnych dziedzinach zabiegowych służą do diagnostyki i leczenia zarówno na sali endoskopowej, jak i operacyjnej.

Wewnątrzszpitalne zakażenia bakteriami lekoopornymi - jak się przed nimi bronić?

Według badań ok. 80% wszystkich zakażeń następuje poprzez dotyk, dlatego wykonanie niektórych elementów z materiałów, których powierzchnia posiada własności bakteriobójcze i bakteriostatyczne, skutecznie wyeliminuje większość tych zagrożeń.

Endoskopia w otolaryngologii - obecne możliwości

Dzięki ogromnemu postępowi i miniaturyzacji urządzeń endoskopowych możliwe stało się wykorzystanie ich w pediatrii i neonatologii oraz wprowadzanie do przewodów o najmniejszej średnicy praktycznie wszystkich narządów laryngologicznych z drogami łzowymi i przewodami ślinianek czy przewodami wad wrodzonych włącznie.

Nowa siedziba Medicus Clinic - Dolnośląskie Centrum Laryngologii

W październiku ubiegłego roku mieszczące się we Wrocławiu Medicus Clinic – Dolnośląskie Centrum Laryngologii − przeniosło się do nowo wybudowanej siedziby. Na powierzchni 7 tys. m2 powstała jedna z najnowocześniejszych placówek o profilu laryngologicznym na Dolnym Śląsku.

PRAWO - ZARZĄDZANIE - INFORMATYZACJA

Telemedycyna - podstawowe regulacje prawne

Obecnie najbardziej rozwijają się i upowszechniają telekardiologia, teleradiologia i telerehabilitacja. W systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego telekonsultacja kardiologiczna i geriatryczna są aktualnie finansowane przez NFZ.

Trójkąt ograniczeń - zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie SOR

Konstrukcja trójkąta mówi, że w celu zachowania równowagi przy zmianie jednego z parametrów należy zmienić też dodatkowo jeden z pozostałych. Jeśli się tego zaniecha, to równowaga trójkąta zostanie zachwiana.

RODO - implementacja rozporządzenia

Jakimi zasadami powinna kierować się placówka ochrony zdrowia, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wytycznymi, jakie wprowadzi RODO?

Ochrona zdrowia w Holandii - wzór dla polskiego systemu?

Holendrzy oparli swój pomysł na poprawę systemu na kilku fundamentalnych założeniach, doskonale znanych także i u nas, tyle że jak dotąd ignorowanych.