Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 5/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 5/2018

Tematem numeru majowego "OPM" są aktualne trendy stosowane w intensywnej terapii pacjentów. W wydaniu ponadto:

  • techniki i metody wentylacji mechanicznej pacjentów,
  • niezbędne wyposażenie oddziału intensywnej terapii noworodka,
  • wyposażenie, organizacja i koszty stworzenia nowoczesnej sali hybrydowej.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Zarządzanie wyposażeniem sal operacyjnych, nowoczesny stół chirurgiczny, lampy chirurgiczne, zarządzanie obrazami na sali operacyjnej, bezpieczna intubacja pacjentów.

ROZMOWA MIESIĄCA

Diagnoza i wizja intensywnej terapii

Rozmowa z prof. Dariuszem Maciejewskim, konsultantem krajowym w dziedzinie intensywnej terapii, kierownikiem Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

TEMAT NUMERU

Aktualne trendy w OIT - wykorzystanie dostępnych technologii

Rozwój techniczny wraz z usprawnieniem organizacji leczenia przyniósł obserwowaną ostatnio poprawę wyników terapii pacjentów w OIT, pomimo coraz cięższych stanów, w jakich są przyjmowani.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Wentylacja mechaniczna w oddziale intensywnej terapii

Bezpieczna wentylacja według aktualnej koncepcji biofizycznej Gattinoniego to taka, która dostarcza poddanej wentylacji tkance płuc jak najmniejszej „mocy mechanicznej” przekładającej się na uszkodzenie płuc.

Intensywna terapia noworodków - wyposażenie sprzętowe

Ostatnie lata to postęp techniki, nowe rozwiązania, niedostępne wcześniej w aparaturze medycznej. Nowatorskie rozwiązania sprzętowe widoczne są także we wszystkich aspektach opieki nad chorym noworodkiem.

Sala hybrydowa - synonim nowoczesnej medycyny zabiegowej

Sala hybrydowa to sala operacyjna, w której mamy możliwość przeprowadzania zabiegów operacyjnych o zmniejszonej inwazyjności, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania.

Narzędzia chirurgiczne w strefie czystej i sterylnej

Nieprawidłowa sterylizacja niesie ze sobą ryzyko nie tylko w przypadku naruszenia ciągłości tkanek, ale także ryzyko przeniesienia patogenów z jednego pacjenta na drugiego oraz ryzyko zakażenia patogenami środowiskowymi.

Przygotowanie instrumentarium medycznego do ponownego użycia poprzez mycie i dezynfekcję

Skuteczne mycie w procesie przygotowania instrumentarium jest warunkiem skutecznej sterylizacji. Normy międzynarodowe i krajowe wskazują, że powinno się stosować tylko walidowane metody mycia i dezynfekcji.

INFORMATYZACJA

Punkty decyzyjne w budowie własnej serwerowni

Właściwe i trafne zaprojektowanie architektury logicznej, a następnie fizycznej, jest niezbędnym wstępem do projektowania serwerowni, oczywiście z uwzględnieniem możliwości jej rozbudowy.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu placówką medyczną

Wykorzystanie modeli prognostycznych pozwala menedżerom bardziej efektywnie wykorzystać dostępne zasoby. Należy jednak pamiętać, że jakości prognozy nie należy bezpośrednio wiązać z prawdopodobieństwem jej spełnienia, lecz z jej trafnością.

A TERAZ BUKIEL

Sprawa ściśle polityczna

Wcześniej rządzący dawali do zrozumienia, że kierunek zmian w ochronie zdrowia jest już przesądzony. Tymczasem minister Szumowski stwierdził, że żadne z rozwiązań nie będzie z góry odrzucone, a o ostatecznym kształcie systemu zdecydują uczestnicy narodowej debaty o zdrowiu.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Piątek 13.

W Anglii za publikację w „Lancecie” zmanipulowanego artykułu o rzekomym związku szczepień z autyzmem odebrano prawo wykonywania zawodu i wyrzucono z Izby Lekarskiej „kłamcę szczepionkowego”. Czekam na to w Polsce, ale chyba jeszcze nie czas na otrzeźwienie z post-prawdy.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Logizomechanofobia

Jeżeli siądziecie przed komputerem i poczujecie niepokój, lęk, a nawet objawy paniki, takie jak: duszność, szybki oddech, nieregularne bicie serca, drżenia mięśni, nadmierne pocenie się, suchość w ustach, nudności, trudności w mówieniu, to prawdopodobnie jesteście logizomechanofobem.