Kategoria: Szpital XXI wieku - planowanie, projektowanie, budowa, działalność

Prezentacje z konferencji "Szpital XXI wieku" (Warszawa, 13 października 2016 r.)

Kategoria: Wzory legitymacji uprawniających do świadczeń refundowanych

Rozporządzenia Ministerstwa w sprawie warunków przyznania odpowiednich uprawnień do świadczeń refundowanych, zawierające wzory dokumentów. Uzupełnienie artykułu "Wystawianie recept refundowanych - szczególne uprawnienia do świadczeń".